Luomme kestävää
hyvinvointia

Meistä tulee maailman paras palveluyritys

ISS yrityksenä

Näin tuotamme arvoa sidosryhmillemme

Toimintaan vaikuttavat megatrendit

Resurssit

Palvelut ja tuotokset

Vaikutukset

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

ISS Suomi on sitoutunut toiminnallaan tukemaan erityisesti seitsemää kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDGs). Tavoitteet ovat yhteiset koko ISS-konsernin kanssa.

Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

ISS tarjoaa työntekijöilleen tasa-arvoisen ja perheystävällisen työpaikan.


Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.

ISS vähentää vedenkäyttöä moderneilla työtavoilla ja ratkaisuilla sekä keventää ympäristökuormaa kemikaalivapaalla siivouksella. Tehokkailla siivouspalveluilla ISS luo hygieeniset saniteetti- ja työskentelytilat.


Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

ISS Suomi tarjoaa vakaan ja turvallisen työpaikan lähes 8 000 työntekijälle. ISS työllistää kaikenikäisiä osaajia, 16-vuotiaista 75-vuotiaisiin. Työmahdollisuuksia tarjotaan myös vajaatyökykyisille.


Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.

ISS Suomi työllistää ammattilaisia yhteensä 95:stä eri kansallisuudesta. Kaikilla ISS:n työntekijöillä on tasapuoliset työelämän oikeudet.


Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

ISS:n ratkaisut lisäävät energia- ja materiaalitehokkuutta sekä vähentävät kemikaalien käyttöä. Ravintolapalveluissa panostetaan ruokahävikin minimointiin.


Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

ISS minimoi muun muassa toimintansa logistiikkaratkaisujen päästöt sekä ruoantuotannon ilmastovaikutukset. Lisäksi palvelutarjonnassa huomioidaan ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä henkilökunnan ja asiakkaiden koulutus.


Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin. Rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

ISS panostaa toimintansa vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen sekä ehkäisee systemaattisesti korruptiota ja harmaata taloutta. Työn tarjoaminen eri väestöryhmille vahvistaa yhteiskunnallista osallisuutta ja lisää yhteiskuntarauhaa.